N&N Medicus Beograd

Vršimo : Opšte pregledeEKG sa čitanjemSistematske pregledeLabaratorijaPrevijanjePatronažne uslugei još puno toga

Medicinske usluge specijalista

U Klinici za zdravstvene usluge N&N Medicus nudimo najnaprednije i
efikasnije pakete tretmana po meri koji odgovaraju vašim potrebama